تاريخ : 2013/8/16 | 9:54 AM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی

شکلک های محدثه

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 تاريخ : 2014/5/20 | 11:50 AM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی

افرین برشما دانش اموزان برای گرفتن بیش از 30 نمره 20 افرینتاريخ : 2014/5/14 | 10:8 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
دانش آموزان عزیز هفتمی دبیرستان سلمان  فقط 7نمونه  زیرتاريخ : 2014/5/14 | 4:48 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
تاريخ : 2014/5/6 | 10:5 AM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی

هفتمی ها

***تمامی لینک ها سالم اند اگر مشکلی بود بهم خبر بدید***

باکس نمونه سوالات سوالات ریاضی نوبت دوم(خرداد ماه)

نمونه سوال 1


نمونه سوال 2


نمونه سوال 3


نمونه سوال 4


نمونه سوال 5


نمونه سوال 6


نمونه سوال 7

تاريخ : 2014/5/5 | 3:3 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی

نمونه سوالات پایه هفتم (اول متوسطه اول)در قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات دروس مربوط به پایه هفتم (اول متوسطه اول) برای شما عزیزان فراهم گردیده است، فقط کافیست بر روی عنوان مورد نظر،کلیک نمائید.
ریــــــاضیات
ارزشیابی نوبت اول (جدید)

کتاب ریاضی تکمیلی -استعدادهای درخشان  (جدید)نمونه سوالات اعداد صحیح (جدید)ارزشیابی پایان نوبت اول (جدید)
آزمون ریاضی پایان نوبت اول (جدید)آزمون آبانماه 92 (جدید)آزمون ریاضی تیزهوشان (جدید)
نمونه سوال نوبت دوم (جدید)آزمون اسفندماه 92 (جدید)آزمون فروردین 93 (جدید)
نمونه آزمون پایانی شماره 2نمونه سوال فصل اول (جدید)نمونه سوال فصل اول-2 (جدید)
نمونه سوال نمونه سوال (یادآوری) آزمون نوبت دوم از اول کتاب تا پایان فصل 8 
نمونه آزمون خردادماه- شماره 5 نمونه آزمون خردادماه- شماره 6 نمونه آزمون خردادماه- شماره 7 
نمونه آزمون خردادماه- شماره 1 نمونه آزمون خردادماه- شماره 3 نمونه آزمون خردادماه- شماره 4 
آزمون گروهی فصل هشتم توان وجذر و ریشه سوالات تکمیلی فصل هشتم توان وجذر و ریشه آزمون ریاضی-نوبت دوم
آزمون پایانی فصل هشتم (ریاضی کامل طلایی) آزمون پایانی فصل نهم (ریاضی کامل طلایی) آزمون پایانی فصل دهم (ریاضی کامل طلایی) 
آزمون پایانی فصل سوم (ریاضی کامل طلایی) آزمون پایانی فصل ششم (ریاضی کامل طلایی) آزمون پایانی فصل هفتم (ریاضی کامل طلایی) 
آزمون نوبت اول -مجتمع آموزشی امام خمینی ره بیشکک قرقیزستان آزمون نوبت اول-مجتمع آموزشی امام صادق (ع) تاجیکستان آزمون پایانی فصل دوم (ریاضی کامل طلایی)  
سوالات ریاضی تیزهوشان سوالات اعداد صحیح فرزانگان سوالات ریاضی فرزانگان  
آزمون فصل هفتم (بردار و مختصات)  نمونه سوال تیزهوشان سوالات هندسه تیزهوشان  آذرماه 92 
نمونه سوال نوبت اول هندسه  نمونه سوالات فصل سوم آزمون فصل ششم (ب.م.م. و ک. م. م.) 
آزمون تستی فصل ششم ریاضی 21 دیماه 92  نکات ریاضی تیزهوشان 
آزمون ریاضی آزمون تشخیصی-طراح جلال علومیآزمون ریاضی-طراح جلال علومی 
ریاضی دی 92  پاسخ ریاضی دی92  ریاضی 14 دیماه 92 
ارزشیابی فصل دوم
سنجش آبانماه هندسه
آزمون میان ترم آذرماه با پاسخ
پاسخ آزمون شماره 4 دیماهآزمون ترم اول با پاسخ سنجش یک مهرماه
پاسخ آزمون شماره 1 دیماه پاسخ آزمون شماره 2 دیماه پاسخ آزمون شماره 3 دیماه
نمونه آزمون شماره 9 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 نمونه آزمون شماره 10 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 آدینه 20 آذرماه 92
نمونه آزمون شماره 6 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 نمونه آزمون شماره 7 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 نمونه آزمون شماره 8 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92
نمونه آزمون شماره 3 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 نمونه آزمون شماره 4 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 نمونه آزمون شماره 5 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92
مبحث عبارت جبری نمونه آزمون شماره 1 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 نمونه آزمون شماره 2 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92
فصل سوم هندسه و استدلال نمونه سوالات فصل یک و دو نمونه سوالات تا فصل دوم
آزمون هندسه تنکابن با پاسخ تشریحی فصل اول راهبردهای حل مسئله فصل دوم اعداد صحیح
سری سوم فصل چهارم-جبر و معادله سری اول فصل پنجم- سطح و حجم سری چهارم فصل سوم هندسه و استدلال
سوالات فصل هندسه و استدلال سری دوم فصل سوم (هندسه و استدلال) سری دوم فصل چهارم-جبر و معادله
نوبت اول -فصل1 تا 5 فصل سوم (هندسه و استدلال)-1 فصل سوم (هندسه و استدلال)-2
سوالات مبحث راهبرد حل مساله هندسه و استدلال آزمون مستمر آبانماه با پاسخ
تمرینات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح 2 عددهای صحیح جبر و معادله
فصل اول و دوم تمرینات تکمیلی بخش معرفی اعداد صحیح تمرینات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح1
فصل اولتمرینات تکمیلی بخش معرفی اعداد صحیحآزمون هفتگی(13-07-92)
سوالات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح فصل اول نمونه سوالات فصل اول
پرسش مستمر از فصل اول
فصل 1 فصل 1
مسائل تکمیلی الگوسازی مسائل تکمیلی حل با زیر مسئله مسائل تکمیلی راهبرد الگویابی
مسائل تکمیلی راهبرد حذف حالت های نامطلوبمسائل تکمیلی راهبرد حل مسئله با رسم شکل
عـــربی
آزمون دیماه 92 (جدید)آزمون اسفندماه 92 (جدید)آزمون دیماه 92  (جدید)
عربی 17 دیماه سوالات تکوینی درس چهاردهم  آزمون عربی
سنجش یک مهرماه عربی آزمون ماهانه درس یک تا سه نوبت اول عربی -16 دیماه 92 
آزمون عربی آزمون تستی آزمون عربی 2
سوالات تستی-درس 1 تا 8 نمونه سوال فصل دوم -آذر92 نمونه سوال
سوالات عربیارزشیابی نوبت دوم نوبت اول و دوم
ده درس از درس 1 تا 20نمونه سوالپیـــام های آسمانی
سوالات متن درس پیام های آسمانی آزمون اسفندماه 92 (جدید)آزمون دیماه 92  (جدید)
نمونه سوال تشریحی _کامل کردنی-دروس 1 تا 8 هفتم  پیام های آسمان  آزمون تشخیصی با پاسخ
سوالات امتحانی درس 16 نمونه سوال درس 3-4 سوالات درس پنجم
سوالات امتحانی درس 13 سوالات امتحانی درس 14 سوالات امتحانی درس 15
سوالات امتحانی درس 10 سوالات امتحانی درس 11 سوالات امتحانی درس 12
سوال امتحانی درس 7 سوالات امتحانی درس 8 سوالات امتحانی درس 9
سوالات امتحانی درس چهارم
سوال امتحانی درس 6
سوالات امتحانی درس 1 سوالات امتحانی درس 2 سوالات امتحانی درس سوم
درس دومدرس سومدرس پنجم
قرآن
آزمون قرآن 

آزمون قرآنآزمون ترم اول نوبت اول دیماه 2 
نمونه سوال میان نوبت اول نمونه سوال 2 درس سوالات مهر ماه 92
آزمون قرآن امتحان قرآن تا صفحه37
ادبیات فارسی
آزمون اسفندماه 92 (جدید)

تکلیف منزل درس سه(نخبگان) نمونه سوال املا فصل اول جزوه کمک درسی ادبیات
نمونه سوال درس ۱و۲ آزمون فارسی تکلیف منزل درس ۴ ( نخبگان)
آزمون فارسی دستور - املا- انشا تاحکایت دعای مادر آزمون املا - مبحث 5 و 6 آزمون انشا- مبحث یک تا چهار
ادبیات فارسی انشا و نگارش-مهر92 آزمون املای کتبی
زبــــان انگلیسی
پیک زبان هفتمآزمون انگلیسی درس 5و6 آزمون اسفندماه 92 (جدید)
نمونه سوال درس 1و2
نمونه سوال درس 3و4
آزمون زبان انگلیسی
آزمون درس 1تا 4 
آزمون زبان
آزمون دیماه 92
زبان انگلیسی 21 دیماه 92آزمون پیشنهادی نوبت اول-خراسان رضوی 1
آزمون پیشنهادی نوبت اول-خراسان رضوی 2
نمونه سوال تستی نمونه سوال دیماه 92  نمونه سوال 
نمونه سوال Sample listening test فلش کارت های زبان انگلیسی سنجش مهرماه زبان
آزمون زبان انگلیسی نمونه سوال- Reading and writing نمونه سوال Sample reading and writing test
زبان انگلیسی 92 آزمون زبان انگلیسی جملات مهم درکلاس درس انگلیسی
نمونه سوال listening از درس 1 تا 4 نمونه سوال Speaking از درس 1 تا 4 نمونه سوال Reading and Writing از درس 1 تا 4
نمونه سوال

عـــلوم تجربی
آزمون دیماه 92 (جدید)امتحان نوبت اول (جدید)
نمونه سوال تستی تا پایان فصل 9 آزمون بهمن 92 (جدید)آزمون اسفندماه 92 (جدید)
نمونه سوالات فصل 11  کلید سوالات بنیه علمی مرحله سوم نمونه سوال فصل 12 
نمونه سوالات فصل 9- منابع انرژی  نمونه سوالات فصل 10- گرما و بهینه سازی انرژی (تکمیلی) نمونه سوالات فصل 10- گرما و بهینه سازی انرژی 
آزمون نوبت اول دی ماه 92 - نمونه 1 آزمون نوبت اول دی ماه 92 - نمونه 2 نمونه سوالات فصل 8   
سوالات بخش فیزیک نمونه سوال تستیسوالات فصل نهم 
سوالات فصل هفتم سوالات فصل هشتم سوالات فصل نهم 
نمونه سوال نوبت اول سوال با پاسخ فصل 8 سوال با پاسخ نوبت اول  
 فصل هشتم سوالات تستی فصل 8 نمونه سوالات 
آزمون آنلاین آزمون آنلاین-فصل دوم آزمون علوم(اداره کل استان اصفهان) 
علوم از فصل یک تا شش علوم دیماه 92 جواب علوم دیماه 92 
فصل چهارم-مواد پیرامون ما قسمت دوم فصل 3-اتم ها الفبای مواد علوم تجربی7 دیماه 92
سنجش علوم (فیزیک) مهرماه
سنجش یک مهرماه علوم(زیست)
فصل 4 -مواد پیرامون ما-قسمت اول
فصل سفر غذا و دستگاه گوارش
فصل تبادل با محیط دستگاه تنفس و دستگاه دفع ادرار سوالات علوم
فصل کار و انرژی و تبدیل انرژی
فصل گرما و مصرف بهینه انرژی
فصل منابع انرژی
فصل سفره سلامت
فصل سلول
فصل گردش خون و قلب
آزمون علوم بحث فیزیک و زیست آزمون علوم آزمون علوم 2
فصل 1و2و3 سوالات علوم بخش شیمی نمونه سوالات درس های یک و دو و سه
فصل سوم آزمون گروهی بخش اول نمونه سوال علوم تیز هوشان
بخش سوم -فصل 13 بخش سوم -فصل 14 بخش سوم -فصل 15
بخش اول -فصل 7 بخش سوم -فصل 11 بخش سوم -فصل 12
بخش اول -فصل 4 بخش اول -فصل 5 بخش اول -فصل 6
بخش اول -فصل 1 بخش اول -فصل 2 بخش اول -فصل 3
آزمون هفتگی فصل 1


مطالعات اجتماعی
آزمون اسفندماه 92 (جدید)آزمون دیماه 92  (جدید)
بخش دوم سئوالات سوالات درس 13تا24 آزمون مداد کاغذی فصل 11 
سوالات با پاسخ درس16 سوالات با پاسخ درس17 آزمون مطالعات اجتماعی  
سوالات با پاسخ درس13 سوالات با پاسخ درس14 سوالات با پاسخ درس15 
سئوالات درسی مطالعات اجتماعی مطالعات اجتماعی آزمون از درس 1 تا 12 
تاریخ و جغرافیا و مدنی سوالات بخش اجتماعی همراه با جواب سوالات بخش تاریخ همراه با جواب
سوالات بخش جغرافی همراه با جواب درس های 1و2 درس 1 و 2و 3 و 4
نمونه سوالات ارزشیابی
کار و فناوری
آزمون اسفندماه 92 (جدید)

سوالات فناوری آزمون مبانی رایانه و اینترنت سوالات درس کار و فناوری سال هفتمتفکر و سبک زندگی
امتحان دیماه 92

سوالات درس تفکر و سبک زندگی-ترم اول  سوالات درس تفکر و سبک زندگیسوالات 15 دیماه 92  
تاريخ : 2014/5/5 | 2:2 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
دانلود سوالات آزمون ورود به مدارس استعدادهای درخشان 
و نمونه دولتی همه استان ها
دانلود پاسخنامه آزمون ورود به مدارس استعدادهای درخشان 
و نمونه دولتی همه استان ها 
آزمون ورودی از ششم به هفتم
ردیفدانلود سوالات دانلود پاسخنامهدانلود  پاسخنامه تشریحیتوضیحات
1سوالات آزمون استان تهرانپاسخنامه پاسخنامه تشریحی 
2سوالات آزمون استان البرزپاسخنامهپاسخنامه تشریحی 
3سوالات آزمون استان مرکزیپاسخنامهپاسخنامه تشریحی 
4سوالات آزمون استان گیلان پاسخنامهپاسخنامه تشریحی 
5سوالات آزمون استان ایلام پاسخنامهپاسخنامه تشریحی 
6سوالات آزمون استان کرمانشاهپاسخنامه پاسخنامه تشریحی 
7سوالات آزمون استان قم پاسخنامه پاسخنامه تشریحی 
8سوالات آزمون استان کرمان پاسخنامهپاسخنامه تشریحی 
9سوالات آزمون استان هرمزگانپاسخنامهپاسخنامه تشریحی 
10سوالات آزمون استان بوشهرپاسخنامهپاسخنامه تشریحی 
11سوالات آزمون استان اصفهانپاسخنامهپاسخنامه تشریحی 
12سوالات آزمون استان زنجان پاسخنامهپاسخنامه تشریحی*
13سوالات آزمون استان اردبیل پاسخنامهپاسخنامه تشریحی*
 14سوالات آزمون استان آذربایجان شرقیپاسخنامهپاسخنامه تشریحی*
 15سوالات آزمون استان آذربایجان غربی پاسخنامهپاسخنامه تشریحی*
 16سوالات آزمون استان چهارمحال و بختیاری   پاسخنامهپاسخنامه تشریحی 
17سوالات آزمون استان سیستان و بلوچستانپاسخنامهپاسخنامه تشریحی 
18سوالات آزمون استان های خراسان جنوبی و شمالیپاسخنامهپاسخنامه تشریحیمشترک
19سوالات آزمون استان فارسپاسخنامهپاسخنامه تشریحی  
 20سوالات آزمون استان کهکیلویه و بویر احمد پاسخنامهپاسخنامه تشریحی  
21سوالات آزمون استان گلستان  پاسخنامهپاسخنامه تشریحی  
 22سوالات آزمون استان خراسان رضوی پاسخنامهپاسخنامه تشریحی 
23سوالات آزمون استان یزدپاسخنامهپاسخنامه تشریحیتاريخ : 2014/5/2 | 9:1 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
  می‌گويند شخصی سر کلاس رياضی خوابش برد. وقتی که زنگ را زدند بيدار شد، باعجله دو مسأله را که روی تخته سياه نوشته بود يادداشت کرد. و به خيال اينکه استاد آنها را بعنوان تکليف منزل داده است به منزل برد و تمام آن روز و آن شب برای حل آنها فکر کرد. هيچ يک را نتوانست حل کند، اما تمام آن هفته دست از کوشش بر نداشت. سرانجام يکی را حل کرد و به کلاس آورد. استاد به کلی مبهوت شد، زيرا آنها را بعنوان دو نمونه از مسائل غيرقابل حل رياضی داده بود. اگر اين دانشجو اين موضوع را می‌دانست احتمالاً آن را حل نمی‌کرد، ولی چون به خود تلقين نکرده بود که مسأله غيرقابل حل است و بلکه برعکس فکر می‌کرد بايد حتماً آن مسأله را حل کند سرانجام راهی برای حل مسأله يافت. برای آن کس که ایمان دارد ناممکن وجود ندارد.

تاريخ : 2014/4/29 | 6:6 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی

سلام!

ازاونجایی که خیلی درخواست آزمون آنلاین دادید منم یه آدرس معرفی می کنم.

سوالاتش سخت نیست ولی بازم خوبه

آزمون آنلاینتاريخ : 2014/4/29 | 5:0 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی

1-عددهای صحيح و گويا

-         يادآوری عددهای صحيح

-         معرفی عددهای گويا

-         جمع و تفريق عددهای گويا

-         ضرب و تقسيم عددهای گويا

2- هندسه و استدلال

-         يادآوری هم نهشتی مثلث‌ها

-         رسم و هم نهشتی مثلث قائم الزاويه

-         زاويه خارجی

-         رابطة فيثاغورس

3- حساب عددهای طبيعي

-         يادآوری عددهای اول

-         روش غربال

4- بُردار و مختصات

-         جمع بردارها

-         ضرب عدد در بُردار

-         بُردارهای واحد مختصات

-         مختصات و تبديدلات هندسی

5- توازی و ترسيم‌های هندسی

-         مثلث و اجزای آن

-         ترسيم‌های هندسی

-         اصول توازی

-         خط‌های موازی و مورب

6- جبر و معادله

-          ساده‌ كردن عبارت‌های جبری

-          پيدا كردن تعداد يك عبارت

-          فاكتورگيری

-          معادله

7- چهارضلعی ها

-          انواع چهارضلعی ها

-          خاصيت‌های چهارضلعی ها

-          رسم چهارضلعی ها

8- توان و جذر

-          تقسيم با پايه يا توان ساده

-          يك پايه و چند توان

-          جذر تقريبی

-          جذر حاصلضرب و حاصل تقسيم

9- دايره و زاويه

-          تعريف دايره

-          زاويه مركزی

-          زاويه مخاطی

10- آمار و احتمال

-          دسته‌بندی داده‌ها

-          ميانگين داده‌ها

-          مفهوم احتمال و پيشامد

-          احتمال رياضی


منبع : قلم چیتاريخ : 2014/4/7 | 8:33 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی

تقويم ذهني ویژه ی سال 93

را پیشکش حضور سبز و با صفای دوستان و مهربانان می کنم.

چنانچه مایلید با چند محاسبه ی ذهنی و البته ساده تعیین کنید یک روز خاص در سال جدید چند شنبه است با کمی دقت همراه ما باشید.

برای مثال می خواهیم بدانیم  1393/5/16چندشنبه است؟

یا اینکه 1393/10/27چند شنبه خواهد بود؟

پاسخ:

اگر ماه مورد نظرتان ،

 جزء شش ماه اول سال باشد آن را در ۳ ضرب كنيد .

و اگر جزء شش ماه آخرسال باشد آن را در ۲ ضرب كنيد.

در مورد

1393/5/16   عدد 5 را در ۳ و در مورد

1393/10/27 عدد 10 را در ۲ ضرب مي كنيم .

و به جواب بدست آمده دو واحد اضافه کرده و حاصل را  با روز خواسته شده "در تاریخ مورد نظر"جمع مي كنيم.

بنابراين براي

1393/5/16 داريم: 33=16+2+15

و براي 

1393/10/27 داريم: 49=۲۷+2+۲۰

سپس عدد حاصل را بر ۷ تقسيم مي كنيم.

باقيمانده معرف روز مورد نظر است.

در نتيجه چون باقيمانده 33 بر ۷

5 مي شود پس

1393/5/16 پنج شنبه است .

و چون باقيمانده 49 بر ۷ عدد صفر مي شود

1393/10/27  شنبه خواهد بود.

" اگر باقيمانده صفر باشد آن روز شنبه و چنانچه باقیمانده 6 باشد آن روز در سال ۱۳۹3جمعه خواهد بود.

حالا ممکنه ذهنی حساب کنید : روز تولد شما در امسال(سال 1393) چند شنبه است؟تاريخ : 2014/4/7 | 8:28 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
تاريخ : 2014/4/7 | 8:28 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
تاريخ : 2014/4/7 | 8:22 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
حل المسائل فصل اولدانلود
حل المسائل فصل دومدانلود
حل المسائل فصل سومدانلود
حل المسائل فصل چهارمدانلود
حل المسائل فصل پنجمدانلودتاريخ : 2014/4/7 | 8:1 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی

سوالات تستی ریاضی هفتم با پاسخ تشریحینمونه  1  

سوالات چهار گزینه ای از فصل 1 و2و3و4  :                        نمونه 2

سوال تستی از فصل 3 ( هندسه     )  :    نمونه 3

سوالات تستی (تکمیلی - تیزهوشان) =====  سوال

پاسخ  تشریحی سوالات تستی ========  پاسختاريخ : 2014/4/5 | 10:20 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
شماره1               شماره2             شماره3

شماره4               شماره5             شماره6

شماره7               شماره8             شماره9

شماره10             شماره11            شماره12
تاريخ : 2014/4/5 | 9:50 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسیتاريخ : 2014/4/3 | 9:0 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
بارم بندی جدید - حذف فصل های ۹ و ۱۰

با تشکر از گروه ریاضی قزوین

 

در ادامه مطلب بخوانید

 

در صورت نیاز از اینجا دانلود کنیدتاريخ : 2014/4/3 | 8:53 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی

نوشته‌های با برچسب ‘پیش نویس ریاضی هشتم’


پیش نویس اولیه فصل سوم و چهارم ریاضی هشتم متوسطه اول منتشر شد .

متن خبر منتشر شده در وب سایت دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی گروه درس ریاضی

قابل توجه صاحب نظران و دبیران محترم ریاضی پایه هشتم متوسطه اول پیش نویس اولیه (غیر فابل استناد) فصل سوم  حساب عددهای طبیعی و فصل چهارم مختصات و بردار کتاب ریاضی هشتم جهت بهره وری همکاران بر روی سایت قرار گرفته است.

شما می توانید نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود روند تالیف کتاب از طریق پست الکترونیکی زیر برای گروه درسی ریاضی ارسال نمایید.

 h66amiri@yahoo.com

پیش نویس فصل سوم 

پیش نویس فصل چهارمپیش نویس اولیه فصل اول (عدد های صحیح و گویا) کتاب ریاضی هشتم متوسطه اول منتشر شد .

متن خبر منتشر شده در وب سایت دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی گروه درس ریاضی

قابل توجه صاحب نظران و دبیران محترم ریاضی پایه هشتم متوسطه اول پیش نویس اولیه (غیر فابل استناد) فصل اول کتاب ریاضی سال هشتم جهت بهره وری همکاران بر روی سایت قرار گرفته است. شما می توانید نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود روند تالیف کتاب از طریق پست الکترونیکی زیر برای گروه درسی ریاضی ارسال نمایید.

 h66amiri@yahoo.comتاريخ : 2014/3/18 | 11:15 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
  • سمینار نیوز
  • اصراف