تاريخ : 2013/8/16 | 9:54 AM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی

شکلک های محدثه

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

 تاريخ : 2014/2/18 | 16:9 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
yjcتاريخ : 2014/2/8 | 21:16 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسیتاريخ : 2014/1/15 | 17:54 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
عدد پی نسبت محیط دایره بر قطر است

دایره‌ای به شعاع ۱ واحد در نظر بگیرید . همان طور که در شکل زیر می‌بینیم  چند ضلعی‌های منتظم محاط در این دایره با افزایش تعداد ضلع‌ها به سمت  دایره  نزدیک و نزدیک تر می‌شود .

 ریاضی سرا      www.riazisara.irتاريخ : 2014/1/15 | 17:51 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسیتاريخ : 2014/1/15 | 17:49 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی

جهت داوطلبان ورودی دبیرستان تیزهوشان به همراه پاسخنامه وبه شکل pdf سئوالات آماده شده

فقط کافیه اینجا کلیک کنید تا سئوالات دریافت کنید. http://www.khorasannews.com/NewsImage.aspx?id=16503&filename=4VR7.jpgتاريخ : 2014/1/15 | 17:46 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی

 نوبت اول پایه هفتم

 

نوبت اول پایه سوم

مدرسه نمونه شهرستان ورامین  تاريخ : 2013/12/31 | 15:6 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی

نمونه سوالات فصل دوم - کتاب ریاضی پایه هفتم 

نمونه سوالات فصل سوم - کتاب ریاضی پایه هفتم 

نمونه سوالات فصل چهارم - کتاب ریاضی پایه هفتم 
نمونه سوالات ترکیبی فصل ها نوبت اول پایه هفتم 

نمونه سوالات نوبت اول - کتاب ریاضی پایه هفتم 

تاريخ : 2013/12/31 | 14:57 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
نمونه سوالات پایه هفتم (اول متوسطه اول)


در قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات دروس مربوط به پایه هفتم (اول متوسطه اول) برای شما عزیزان فراهم گردیده است، فقط کافیست بر روی عنوان مورد نظر،کلیک نمائید.
ریــــــاضیات
ارزشیابی فصل دوم (جدید)
سنجش آبانماه هندسه(جدید)
آزمون میان ترم آذرماه با پاسخ (جدید)
پاسخ آزمون شماره 4 دیماه (جدید)آزمون ترم اول با پاسخ (جدید) سنجش یک مهرماه (جدید)
پاسخ آزمون شماره 1 دیماه (جدید)پاسخ آزمون شماره 2 دیماه (جدید)پاسخ آزمون شماره 3 دیماه (جدید)
نمونه آزمون شماره 9 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 (جدید) نمونه آزمون شماره 10 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 (جدید) آدینه 20 آذرماه 92 (جدید)
نمونه آزمون شماره 6 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 (جدید) نمونه آزمون شماره 7 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 (جدید) نمونه آزمون شماره 8 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 (جدید)
نمونه آزمون شماره 3 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 (جدید) نمونه آزمون شماره 4 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 (جدید) نمونه آزمون شماره 5 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 (جدید)
مبحث عبارت جبری نمونه آزمون شماره 1 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 (جدید) نمونه آزمون شماره 2 از فصل اول تا پایان فصل ششم-دی92 (جدید)
فصل سوم هندسه و استدلال نمونه سوالات فصل یک و دو نمونه سوالات تا فصل دوم
آزمون هندسه تنکابن با پاسخ تشریحی فصل اول راهبردهای حل مسئله فصل دوم اعداد صحیح
سری سوم فصل چهارم-جبر و معادله سری اول فصل پنجم- سطح و حجم سری چهارم فصل سوم هندسه و استدلال
سوالات فصل هندسه و استدلال سری دوم فصل سوم (هندسه و استدلال) سری دوم فصل چهارم-جبر و معادله
نوبت اول -فصل1 تا 5 فصل سوم (هندسه و استدلال)-1 فصل سوم (هندسه و استدلال)-2
سوالات مبحث راهبرد حل مساله هندسه و استدلال آزمون مستمر آبانماه با پاسخ
تمرینات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح 2 عددهای صحیح جبر و معادله
فصل اول و دوم تمرینات تکمیلی بخش معرفی اعداد صحیح تمرینات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح1
فصل اولتمرینات تکمیلی بخش معرفی اعداد صحیحآزمون هفتگی(13-07-92)
سوالات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح فصل اول نمونه سوالات فصل اول
پرسش مستمر از فصل اول
فصل 1 فصل 1
مسائل تکمیلی الگوسازی مسائل تکمیلی حل با زیر مسئله مسائل تکمیلی راهبرد الگویابی
مسائل تکمیلی راهبرد حذف حالت های نامطلوبمسائل تکمیلی راهبرد حل مسئله با رسم شکل
عـــربی
سنجش یک مهرماه عربی
(جدید)
آزمون ماهانه درس یک تا سه (جدید)
آزمون عربی (جدید)آزمون تستی (جدید)آزمون عربی 2 (جدید)
سوالات تستی-درس 1 تا 8 نمونه سوال فصل دوم -آذر92 نمونه سوال (جدید)
سوالات عربیارزشیابی نوبت دوم نوبت اول و دوم
ده درس از درس 1 تا 20نمونه سوالپیـــام های آسمانی
سوالات امتحانی درس 16 نمونه سوال درس 3-4 سوالات درس پنجم(جدید)
سوالات امتحانی درس 13 سوالات امتحانی درس 14 سوالات امتحانی درس 15
سوالات امتحانی درس 10 سوالات امتحانی درس 11 سوالات امتحانی درس 12
سوال امتحانی درس 7 سوالات امتحانی درس 8 سوالات امتحانی درس 9
سوالات امتحانی درس چهارم
سوال امتحانی درس 6
سوالات امتحانی درس 1 سوالات امتحانی درس 2 سوالات امتحانی درس سوم
درس دومدرس سومدرس پنجم
قرآن
آزمون قرآن (جدید)

نمونه سوال میان نوبت اول نمونه سوال 2 درس سوالات مهر ماه 92
آزمون قرآن امتحان قرآن تا صفحه37
ادبیات فارسی
تکلیف منزل درس سه(نخبگان) (جدید)

نمونه سوال درس ۱و۲ (جدید) آزمون فارسی (جدید) تکلیف منزل درس ۴ ( نخبگان) (جدید)
آزمون فارسی دستور - املا- انشا تاحکایت دعای مادر آزمون املا - مبحث 5 و 6 آزمون انشا- مبحث یک تا چهار
ادبیات فارسی انشا و نگارش-مهر92 آزمون املای کتبی
زبــــان انگلیسی
نمونه سوال Sample listening test فلش کارت های زبان انگلیسی سنجش مهرماه زبان (جدید)
آزمون زبان انگلیسی نمونه سوال- Reading and writing نمونه سوال Sample reading and writing test
زبان انگلیسی 92 آزمون زبان انگلیسی جملات مهم درکلاس درس انگلیسی
نمونه سوال listening از درس 1 تا 4 نمونه سوال Speaking از درس 1 تا 4 نمونه سوال Reading and Writing از درس 1 تا 4
نمونه سوال

عـــلوم تجربی
فصل چهارم-مواد پیرامون ما قسمت دوم (جدید) فصل 3-اتم ها الفبای مواد (جدید)
سنجش علوم (فیزیک) مهرماه (جدید)
سنجش یک مهرماه علوم(زیست) (جدید)
فصل 4 -مواد پیرامون ما-قسمت اول (جدید)
فصل سفر غذا و دستگاه گوارش (جدید)
فصل تبادل با محیط دستگاه تنفس و دستگاه دفع ادرار (جدید)سوالات علوم (جدید)
فصل کار و انرژی و تبدیل انرژی (جدید)
فصل گرما و مصرف بهینه انرژی (جدید)
فصل منابع انرژی (جدید)
فصل سفره سلامت (جدید)
فصل سلول (جدید)
فصل گردش خون و قلب (جدید)
آزمون علوم بحث فیزیک و زیست آزمون علوم آزمون علوم 2
فصل 1و2و3 سوالات علوم بخش شیمی نمونه سوالات درس های یک و دو و سه
فصل سوم آزمون گروهی بخش اول نمونه سوال علوم تیز هوشان
بخش سوم -فصل 13 بخش سوم -فصل 14 بخش سوم -فصل 15
بخش اول -فصل 7 بخش سوم -فصل 11 بخش سوم -فصل 12
بخش اول -فصل 4 بخش اول -فصل 5 بخش اول -فصل 6
بخش اول -فصل 1 بخش اول -فصل 2 بخش اول -فصل 3
آزمون هفتگی فصل 1


مطالعات اجتماعی
تاریخ و جغرافیا و مدنی سوالات بخش اجتماعی همراه با جواب سوالات بخش تاریخ همراه با جواب
سوالات بخش جغرافی همراه با جواب درس های 1و2 درس 1 و 2و 3 و 4
نمونه سوالات ارزشیابی
کار و فناوری
سوالات فناوری آزمون مبانی رایانه و اینترنت سوالات درس کار و فناوری سال هفتمتاريخ : 2013/12/27 | 21:44 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
آزمون های دی ماه 1392

  • آزمون شماره 1
                                                                                                                          دانلود
  •  آزمون شماره 2
                                                                                                                          دانلود
  •  آزمون شماره 3
                                                                                                                         دانلود
  •  آزمون شماره 4
                                                                                                                         دانلود
  •  آزمون شماره 5
                                                                                                                         دانلود
  •  آزمون شماره 6
                                                                                                                         دانلود
  •  آزمون شماره 7
                                                                                                                         دانلود
  •  آزمون شماره 8
                                                                                                                         دانلود
  •  آزمون شماره 9
                                                                                                                         دانلود
  •  آزمون شماره 10
                                                                                                                        دانلودتاريخ : 2013/12/27 | 21:0 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
تاريخ : 2013/12/27 | 20:55 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
نمونه سوالات پایه هفتم (اول متوسطه اول)


در قسمت ذیل امکان دانلود نمونه سوالات دروس مربوط به پایه هفتم (اول متوسطه اول) برای شما عزیزان فراهم گردیده است، فقط کافیست بر روی عنوان مورد نظر،کلیک نمائید.
ریــــــاضیات
مبحث عبارت جبری (جدید)

فصل سوم هندسه و استدلال نمونه سوالات فصل یک و دو (جدید) نمونه سوالات تا فصل دوم (جدید)
آزمون هندسه تنکابن با پاسخ تشریحی (جدید) فصل اول راهبردهای حل مسئله (جدید) فصل دوم اعداد صحیح (جدید)
سری سوم فصل چهارم-جبر و معادله سری اول فصل پنجم- سطح و حجم سری چهارم فصل سوم هندسه و استدلال (جدید)
سوالات فصل هندسه و استدلال سری دوم فصل سوم (هندسه و استدلال) سری دوم فصل چهارم-جبر و معادله
نوبت اول -فصل1 تا 5 فصل سوم (هندسه و استدلال)-1 فصل سوم (هندسه و استدلال)-2
سوالات مبحث راهبرد حل مساله هندسه و استدلال آزمون مستمر آبانماه با پاسخ
تمرینات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح 2 عددهای صحیح جبر و معادله
فصل اول و دوم تمرینات تکمیلی بخش معرفی اعداد صحیح تمرینات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح1
فصل اولتمرینات تکمیلی بخش معرفی اعداد صحیحآزمون هفتگی(13-07-92)
سوالات تکمیلی بخش جمع اعداد صحیح فصل اول نمونه سوالات فصل اول
پرسش مستمر از فصل اول
فصل 1 فصل 1
مسائل تکمیلی الگوسازی مسائل تکمیلی حل با زیر مسئله مسائل تکمیلی راهبرد الگویابی
مسائل تکمیلی راهبرد حذف حالت های نامطلوبمسائل تکمیلی راهبرد حل مسئله با رسم شکل
عـــربی
سوالات تستی-درس 1 تا 8 نمونه سوال فصل دوم -آذر92 (جدید)
سوالات عربیارزشیابی نوبت دوم نوبت اول و دوم
ده درس از درس 1 تا 20نمونه سوالپیـــام های آسمانی
سوالات امتحانی درس 16 (جدید) نمونه سوال درس 3-4 (جدید)
سوالات امتحانی درس 13 (جدید) سوالات امتحانی درس 14 (جدید) سوالات امتحانی درس 15 (جدید)
سوالات امتحانی درس 10 (جدید) سوالات امتحانی درس 11 (جدید) سوالات امتحانی درس 12 (جدید)
سوال امتحانی درس 7
(جدید)
سوالات امتحانی درس 8 (جدید) سوالات امتحانی درس 9 (جدید)
سوالات امتحانی درس چهارم
(جدید)

سوال امتحانی درس 6 (جدید)
سوالات امتحانی درس 1 (جدید) سوالات امتحانی درس 2 (جدید) سوالات امتحانی درس سوم (جدید)
درس دومدرس سومدرس پنجم
قرآن
نمونه سوال میان نوبت اول (جدید) نمونه سوال 2 درس (جدید) سوالات مهر ماه 92 (جدید)
آزمون قرآن (جدید)امتحان قرآن تا صفحه37 (جدید)
ادبیات فارسی
آزمون فارسی دستور - املا- انشا تاحکایت دعای مادر (جدید) آزمون املا - مبحث 5 و 6 (جدید) آزمون انشا- مبحث یک تا چهار (جدید)
ادبیات فارسی انشا و نگارش-مهر92 آزمون املای کتبی
زبــــان انگلیسی
نمونه سوال  Sample listening test (جدید) فلش کارت های زبان انگلیسی (جدید)
آزمون زبان انگلیسی (جدید) نمونه سوال- Reading and writing  (جدید)نمونه سوال Sample reading and writing test (جدید)
زبان انگلیسی 92 آزمون زبان انگلیسی جملات مهم درکلاس درس انگلیسی (جدید)
نمونه سوال listening از درس 1 تا 4 نمونه سوال Speaking از درس 1 تا 4 نمونه سوال Reading and Writing از درس 1 تا 4
نمونه سوال

عـــلوم تجربی
آزمون علوم بحث فیزیک و زیست (جدید) آزمون علوم (جدید) آزمون علوم 2 (جدید)
فصل 1و2و3 سوالات علوم بخش شیمی نمونه سوالات درس های یک و دو و سه (جدید)
فصل سوم آزمون گروهی بخش اول نمونه سوال علوم تیز هوشان
بخش سوم -فصل 13 بخش سوم -فصل 14 بخش سوم -فصل 15
بخش اول -فصل 7 بخش سوم -فصل 11 بخش سوم -فصل 12
بخش اول -فصل 4 بخش اول -فصل 5 بخش اول -فصل 6
بخش اول -فصل 1 بخش اول -فصل 2 بخش اول -فصل 3
آزمون هفتگی فصل 1


مطالعات اجتماعی
تاریخ و جغرافیا و مدنی (جدید) سوالات بخش اجتماعی همراه با جواب (جدید)سوالات بخش تاریخ همراه با جواب (جدید)
سوالات بخش جغرافی همراه با جواب (جدید)درس های 1و2 (جدید)درس 1 و 2و 3 و 4 (جدید)
نمونه سوالات ارزشیابی (جدید)
کار و فناوری
سوالات فناوری (جدید) آزمون مبانی رایانه و اینترنت سوالات درس کار و فناوری سال هفتمتاريخ : 2013/12/27 | 20:30 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
تاريخ : 2013/12/11 | 16:7 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
تاريخ : 2013/12/9 | 19:10 PM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی

تست ذهنی

اگر قطار به سمت راست حرکت می کند:

نیمکره چپ مغز شما فعال و توسعه یافته است. این بخش از ذهن توانایی‌های زبانی شما

 را به عهده دارد. این نیمه از مغز گفتار و توانایی خواندن و نوشتن شما را کنترل می‌کند. 

همچنین حقایق، نام‌ها، تاریخ و نوشته‌ها را به یاد شما می‌آورد. سمت چپ مغز مسئول منطق 

و تجزیه و تحلیل است. به این معنی که تمام واقعیات را بررسی می‌کند. اعداد وسمبل‌های 

ریاضی توسط این بخش شناخته می‌شوند. اطلاعات از طریق نیمکره چپ مغز بترتیب

پردازش می‌شوند.

اگر قطار به سمت چپ حرکت می‌کند:

نیمکره راست مغز شما فعال است. نیم کره راست متخصص پردازش اطلاعات تصویری و 

نمادهاست اما نه اطلاعات کلمه‌ای. این نیمه از مغز به ما فرصت خواب دیدن و خیالبافی 

را می‌دهد. با کمک نیمکره راست، ما می‌توانیم داستان‌های مختلف را با هم ترکیب کنیم.

 همچنین این نیمکره مسئول توانایی‌های موسیقی و هنر‌های تجسمی است. نیمکره راست

 به طور همزمان می‌تواند بسیاری از اطلاعات مختلف را پردازش کند. این بخش می‌تواند

 مشکلات را  حل کند اما نه با استفاده از تجزیه و تحلیل.تاريخ : 2013/12/9 | 6:43 AM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
تاريخ : 2013/12/9 | 6:42 AM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
تاريخ : 2013/12/4 | 9:47 AM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی

براي دانلود اصلاح شده ي كتاب رياضي پايه ي هفتم روي لينك هاي  زير كليك كنيد : 


application/pdf iconمقدمه - 1.71 مگابایت


 application/pdf iconبخش اول - 2.28 مگابایت


application/pdf iconبخش دوم - 1.71 مگابایتتاريخ : 2013/12/3 | 10:0 AM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
تاريخ : 2013/12/3 | 8:30 AM | نویسنده : ابوالقاسم رشیدی دبیرستان سلمان پارسی
 • سمینار نیوز
 • اصراف